Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Det dufter lysegrønt af græs

Kære læser

Det dufter lysegrønt af græs

i grøft og mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs

og reder urtesenge.

Guds sol går ind

i krop og sind,

forkynder, at nu kommer

en varm og lys skærsommer.

Sådan indledes en kær salme af afdød præst, domprovst og biskop Johannes Johansen, født i Hørning i 1925. Lad os håbe, at det ikke blot er på papiret og i kalenderen, at det forholder sig sådan, men også i naturen omkring os; at foråret nu endeligt er blevet til sommer!

Sommeren har sin egen duft. Ikke bare af lysegrønt græs og havens urter, men også af kaprifolie og andre blomster, af grill, varm asfalt og solcreme. Og den har sin egen lyd. Af isbilen, der ringer, børn, der med glædesråb løber rundt i haver og på legepladser, studentervogne, der kører forbi med tilråb og dyttende horn til følge, vandskiklubbens motorbåd og børn og unge, der hygger sig ved strandbredden, sankthansbålets knitren samt elskende, der siger JA! og folk, der råber hurra over livet og den lysende fremtid.

Sommer og varme betyder også dvale, ro, afslapning og ferie, tid til gode bøger og anden afslappende læsning. Her kan man med fordel tage det ny TVÆRS med ud på terrassen. Det er ikke så sart, at det hverken smelter under solen eller krøller af strint fra en jagende vandpistol eller dryp fra en smeltende is. Så læs det – og brug det. ☺

Med de ord ønsker TVÆRS-­redaktionen alle læsere samt annoncører en varm og lys skærsommer!


Lisbeth Kristensen,
Redaktør på TVÆRS