Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Billede fra Soffens supersjove sommerkoloni.

Et „barn“ er født

Et barn er 9 måneder undervejs – og således også dette „barn“. Netop nu er det trekvart år siden, at det første møde fandt sted i sognegården med henblik på at samle kræfter til at lave et fælles blad for hele Stilling-Gram. Det nye blad skulle afløse de mange forskellige foreningsblade, så man kunne få ét produkt, der indeholdt det hele. Samtidig har ønsket fra begyndelsen også været at et fællesblad kunne skabe en sammenhængskraft på tværs af byens mange forskellige foreninger og institutioner. Idéen har tidligere været oppe og vende, men først nu har tiden altså vist sig moden til også at gøre det.

Skolen, kirken, SIF og Stilling-Gram Borgerforening er de bærende kræfter i foreningen, men uden erhvervslivets interesse i at annoncere, ville økonomien ikke hænge sammen. Heldigvis har alle taget godt imod henvendelsen om at tegne annoncer i bladet (på trods af at prisen er steget sammenlignet med SIF’s priser), og vi håber på at få endnu flere med. Ønsket er, at dette blad bliver et lokalt opslagsværk, når man skal have fat i en håndværker eller anden forretningsdrivende, såvel som når man skal se, hvad der rører sig i byen. Et blad har også brug for læsere, og her har vi oplevet, at byen har henvendt sig i glæde over dette nye initiativ. Mange har henvendt sig med forslag til, hvad „barnet“ skal hedde. Vinderen blev Tyge Strøm Hansen fra Gyldenmuld, der ramte plet med navnet „TVÆRS“. Tillykke til ham. Præmien er en ballontur over Stilling- Gram, men den tur kan desværre først virkeliggøres til foråret 2012.

Navnet „TVÆRS“ har en dobbelt betydning: Man kan gå på tværs – og det er præcis det, dette blad skal gøre; binde byen sammen på kryds og tværs så nye møder mellem Stilling-Grams borgere kan finde sted, og man kan være på tværs. Den sidste betydning skal ikke indikere, at vi ønsker at skabe furore, men forstås som et udtryk for, at bladet gerne må være med til at få folk til at stoppe op og se engang mere samt skabe en frugtbar debat om emner, der vedkommer vores lokalsamfund, og den måde vi lever med hinanden på.

Alle er velkomne til at henvende sig til redaktionen og skrive til bladet om stort og småt i en god tone. Bladet udkommer fire gange om året og modtager derfor ikke læserbreve, men oplysende indlæg til gavn for mange. Af de positive tilkendegivelser bestyrelsen har modtaget skal her også nævnes en donation på 10.000kr. fra den tidligere aktive forening „Familietræf“, der tilbage i 1992 arbejdede for at skabe et fællesskab i byen for børn og voksne. De har stadig haft nogle penge tilovers, som de har ventet på at kunne give til nogen med samme målgruppe – og her er bestyrelsen for dette nye fællesblad altså blevet betænkt. Der skal lyde en stor TAK til Arne Pedersen for donationen.

Når et barn kommer til verden, er det ikke kun forældrenes. Barnet er hele familiens gave, og som forældre må man således slippe sit barn fri, så det kan skabe relationer i mødet med den øvrige familie og venner og siden danne sit eget netværk. Det kan være svært, for som forældre er man sårbar overfor det, man har været med til at sætte i verden. Sårbar overfor hvilken kritik og bedømmelse af det, man måtte møde. Som bestyrelse og redaktion er vi overordentlig stolte af bladet „TVÆRS“. Med is i maven overgiver vi det i jeres hænder til jeres bedømmelse og varetægt. Vi håber, at I vil tage godt imod det og føle et medansvar for, at det vokser op og bliver til gavn og glæde for Stilling-Grams borgere – at I således vil bidrage med aktiviteter og den gode historie samt henvende jer med eventuel ris og ros til bestyrelsen, de til enhver tid lydhøre forældre. Til sidst skal udråbes et TILLYKKE til os alle med „TVÆRS“ – gid at det må gå det vel i mange mange år.

Af Lisbeth Kristensen,
Redaktør på TVÆRS