Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Luciaoptog på Stilling Skole

Kære læsere

Dette nummers tema er fællesskab. Fællesskab passer godt med december måneds mange julefester og julekomsammen. Fællesskab passer i det hele taget godt til menneskets natur – vi fødes ind i et fællesskab, der udvikler sig mere og mere; familie, venner, kammerater, arbejdskolleger, kærester og ægtefælle. Det kan være svært at få lov at være alene, hvis det er det, man vil. Omvendt findes der også mennesker, der er ensomme, men de fleste mennesker lever og trives dog i fællesskaber som de sociale væsener, vi er skabt som.

Der findes mange fællesskaber i Stilling – TVÆRS er et af dem. TVÆRS går på tværs af byens mange fællesskaber og har som ærinde at binde dem alle sammen i et nyt og større fællesskab.

I dette nummer kan du læse om fællesskabet i Stilling fra bondeby til stationsby til satellitby (forhåbentlig bliver vi snart en stationssatellitby), du kan læse om, hvordan fællesskabet ser ud fra oven og om, hvordan vi skaber resultater og fællesskaber, når vi med krop, sind og ånd bevæger os med fælles vilje mod et bestemt mål, som rækker ud over os selv.

TVÆRS eksisterer på baggrund af det fællesskab som erhvervslivet i Stilling, Skanderborg og Hørning indgår i ved at tegne annoncer i vores blad. Det er vi rigtig glade for! Det er det fællesskab, vi lever af, og som vi gerne fortsat vil leve af. Derfor håber vi på, at dette fællesskab vil binde os sammen på tværs mange år frem.

TVÆRS-redaktionen ønsker alle vore læsere og annoncører god læselyst samt en glædelig, fællesskabende jul og et fredfyldt nytår!

Lisbeth Kristensen, Redaktør på TVÆRS