Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Farvel til Uffe

MANDS MINDE. Vi har oplevet den varmeste sommer i mands minde. Jeg vil med mands minde dog gerne minde vores tidligere formand for TVÆRS, Uffe Jochum­sen, der døde ­pludseligt midt på sommeren 12. juli, 77 år gammel.

Uffe var ved forårets generalforsamling netop gået af som formand efter 7 år på posten. Han kom med i redak­tionen som repræsentant for Borgerforeningen og virkede som formand fra det første blad til og med udgivelse 29. I de år mødte han trofast op til møderne og var på den måde en solid og god støtte.

Uffe var en behagelig mand med en stor viden om mange ting. Han havde læst medicin i fem år, taget en skole­lærereksamen og siden efteruddannet sig til tale-/hørepædagog med virke på Aarhus Kommunehospitals hørecenter. Han var et nysgerrigt menneske med hang til hele tiden at ville finde ud af mere, og han besad således en stor viden om mange ting og ikke mindst om ­mange tings sammenhæng.

I TVÆRS-redaktionen mærkede vi dette ved møderne, hvor Uffe sad som The Grand Old Man og fortalte historier fra Stillings gamle dage. Han var også god til at formulere sig på skrift, og vi har i bladet haft fornøjelsen af at læse hans beretning om skatten i Stilling Sø og senest om Stilling bys tilblivelse og udvikling fra bondeby til soveby. Det sidste diskuterede vi meget med ham og syntes, det kunne misforstås. Men Uffe holdt på, at der skulle stå soveby – ikke fordi Stilling er en by, der sover, men fordi Stilling er blevet en by, hvor folk sover om natten og arbejder ude om dagen. Altså Stilling er en by, hvor man bor, men ikke nødvendigvis også arbejder.

Den ligger tæt på motorvejen, og mange folk arbejder langt væk. Uffe skrev på en fortsættelse af denne artikel, men blev desværre ikke færdig.

Vi har i redaktionen alle holdt utrolig meget af Uffe og værdsat hans vid og engagement. Vi skylder ham en stor tak og sender de varmeste hilsner til hans hustru og familie i sorgen og savnet.

ÆRET VÆRE HANS MINDE!


Lisbeth Kristensen,
Redaktør på TVÆRS