Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Når kun det bedste er godt nok

Nogen kender helt sikkert denne fortælling, men den har en god pointe, som jeg gerne vil have frem, og derfor får I den igen.

Der var engang en landsby, hvor folk besluttede sig for at holde en fest, hvor alle skulle være med. Omdrejningspunktet var fællesskabet, og alle skulle således medbringe noget af deres eget. Men for at folks forskellige sociale status ikke skulle pege nogen ud, så stillede man et bord op til buffet samt et stort kar til vinen. Så ville alle forskelle blive udlignet – det gode ville blive blandet med det mindre gode og alt sammen blive lige godt.

På festdagen kommer folk myldrende med deres medbragte mad og vin til fællesskabet. Buffeten ser snart overdådig ud og vinkarret er fyldt til randen. De stiller sig alle op ved karret og fylder deres glas med vinen og gør klar til at hilse muntert på hinanden og ønske god fest. Skål!

Men da de drikker, bliver de alle slemt overraskede. Vinen er det rene vand! Alle som en har de ladet den gode vin blive hjemme, fordi de ikke undte de andre at få del i den. I stedet har de hældt vand på flasken og tænkt, at det var der aldrig en sjæl, der ville opdage! – Men ak, det var netop, noget sjælen bemærkede straks. Og den stemning, som var i glæden over at se, at alle var mødt frem, forsvandt som dug for solen i det samme det gik op for dem, at de alle have snydt.

Vi andre kender det også godt. At man forbereder noget, som så alligevel ikke bliver til virkelighed, fordi folk ikke vil give deres bedste til det. Så bliver der ingen fest. En fest næres af, at vi alle giver det bedste, vi har.

Siden sidst har der været holdt adskillige fester i byen. For at begynde med mig selv, så har vi i redaktionen festet en del over, at TVÆRS er blevet taget så godt imod rundt om i byen. Det skyldes uden tvivl, at alle bidragsydere har givet det bedste af sig selv i kærlighed til fællesskabet, fordi kun det bedste er godt nok, når man involverer så mange mennesker.

Når man nu tygger sig gennem bladet, så vil man opleve, at netop den opfattelse og indstilling går som en rød tråd gennem hele dette nummer. Folk har haft en fest – ikke nødvendigvis, fordi de direkte inviterede til fest med mad og vin og god musik, men fordi festen er opstået som gevinsten af, at folk har givet deres bedste der, hvor de er. Jeg nævner i flæng damefrokosten arrangeret af Joan Andersen, Lenette Bruun Sørensen og Bodil Madsen. Det var den første af sin art og en kæmpesucces med 135 tilmeldte damer i alderen 18 - 85 år, der dansede og hyggede sig, og som allerede har sat kryds i kalenderen for næste års damefrokost! Oktoberfesten arrangeret af SIF’s venner til fordel for ungdomssporten i Stilling. Et brag af en fest med næsten 500 tilmeldte til tyrolermusik, store fadøl, fællessang og dans på bordene til den lyse morgen. Stillingløbet arrangeret i et samarbejde mellem Stilling-Gram Borgerforeningen og Stilling Løbeklub, hvor 100 var tilmeldt til start ved Stilling Stadion. Et fantastisk arrangement, der gik op i en højere enhed, og hvor lokale såvel som folk udefra deltog. Det første Stillingløb, men afgjort ikke det sidste. Mortens aften i Stilling sognegård, hvor 55 havde tilmeldt sig fællesspisning og lysbilledforedrag om foreningen Naya Jiwan, der blandt andet arbejder for at give nogle af Indiens allerfattigste børn et nyt liv ved at give dem mulighed for at komme i skole. Der blev tegnet fadderskab og samlet flere tusinde kroner ind til dette formål. Et kunstprojekt i institutionen Søvang, hvor man i 14 dage har haft en professionel billedkunster til at sætte kreative processer i gang hos børnene, så de kom til at undre sig og stille sig selv helt nye spørgsmål som: „Kan man male med en toiletbørste?“ og på den måde se verden på en helt ny måde. FDF’erne, der i sommer deltog i landslejr, og alle fik sig en festlig oplevelse for livet. KFUM & KFUK, der heller ikke kan få nok af lejrliv og fællesskab, og som derfor allerede er i fuld gang med at planlægge deres næste sommerlejr 2012 i Holstebro. Stilling Skoles vægtlægning af en international dimension, der har budt adskillige elever og lærere på rejser til udlandet samt udenlandske besøg her på Stilling Skole. Nogle har været i Namsos i Norge, mens andre har været i Adana i Tyrkiet. Alle har de boet privat og indgået i et familie – og skoleliv i et fremmed land. Alle har de oplevet fællesskab og et Europa i bevægelse. Ved at give deres bedste, har de oplevet at få netop det bedste tilbage igen.

Jeg er sikker på, at der kan nævnes endnu flere fester.

Den fest, vi alle snart står overfor, er julen og nytåret – hjerternes og de store forventningers fest. Men julen og nytåret kan også være en rigtig svær tid for mange. Måske fordi de har mistet, og nu skal fejre julen alene uden deres ægtefælle, andre fordi de skal undvære halvdelen af deres familie på grund af skilsmisse, andre igen fordi der hersker splid og ufred i familien. Jeg vil ønske for jer alle, at I tager denne fællesskabsånd, som tydeligvis lever i vores lille landsby med jer ind i julen og nytåret, så denne højtid bliver en fest for os alle, fordi vi alle giver den og hinanden det allerbedste i os selv.

I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår!

Lisbeth Kristensen, Redaktør på TVÆRS