Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Foto: © Karin Knutsen

Naturen omkring os

Redaktionen af TVÆRS fejrer med dette fjerde nummer TVÆRS’ etårsfødselsdag. Vi har alle i redaktionen modtaget mange roser og positive tilkendegivelser fra folk i byen for bladets layout og kvalitet. Tak! Dem er vi meget glade for. Det giver alle de mange frivillige timer, redaktionen har været sammen eller siddet ved computeren, værdi. Hvor vi før fornemmede, at ikke alle læste det lokalstof, der blev husstandsomdelt i Stilling, og at noget hurtigt kunne havne i papircontaineren, så har vi nu en oplevelse af, at hele byen – store og små – læser TVÆRS op til flere gange og nyder de flotte billeder og gode historier og artikler. Det betyder, at Stilling og alle os, der bor eller færdes her, bliver set og hørt på en helt ny måde i et nyt fællesskab. Det er dejligt – det var præcis det ønske, vi havde for TVÆRS for et år siden – at det skulle leve op til sit navn!

I dette nummer har vi inviteret jer til at skrive med på temaet om Naturen omkring os. Det er der kommet nogle rigtig fine artikler ud af med mange flotte billeder til, der fortæller om dyr og mennesker og forunderlige naturfænomener, og der dykkes også ned i Stilling Sø til sagnet om skatten i søen.

Årets mange konfirmander kan næsten også siges at falde ind under temaet – de var i hvert fald smukke som naturen omkring Stilling, da de i storebededagsferien blev konfirmeret alle sammen. I kan også glæde jer til at se flotte og sjove billeder fra idrætslivet i SIF. Og endeligt er der op til flere invitationer til os alle fra Stilling-Gram Borgerforening om at komme med ud i naturen og være med til at fejre, at Friluftsrådet hejser det blå flag ved Stilling Strand, at heksen sendes til Bloksbjerg Sankt Hans-aften med fest og sang, og når Stilling-Løbet skydes i gang i september i samarbejde med Stilling Løbeklub.

Til september bliver temaet: Krop, kost og bevægelse. Billeder og færdige artikler eller historier sendes på mail til redaktøren senest 1. august.

Redaktionen ønsker TVÆRS et godt nyt år! God læselyst og god sommer til jer alle!

Lisbeth Kristensen, Redaktør på TVÆRS