Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Så skydes sommeren i gang i Stilling

Konfirmanderne er netop blevet velsignet og er nu trådt ind i de såkaldte „voksnes rækker“. Tillykke til dem alle. Deres liv står helt åbent foran dem, og man kan misunde dem alle de mange muligheder og alt det liv, der venter på, at de skal tage del i det.

Det dejlige ved livet og dets mange muligheder er, at det ikke blot gælder ungdommen. Livet står åbent for os alle sammen, også selvom vi måske ikke altid føler det således. Men det gør det. Nye idéer og initiativer spirer frem hele tiden, fordi livet er utrætteligt og ikke skeler til alder. Livet er håbefuldt, og i fællesskabet er der ikke grænser for, hvad livet kan udvikle sig til.

Således er et nyt initiativ spiret frem i forårssolen. Gæve folk har fået den idé, at vi skal have en byfest i Stilling. En årligt tilbagevendende begivenhed, der skal samle os til liv, glæde og leg – unge som gamle. Måske har du allerede set de bannere, der hænger rundt omkring i byen eller på de sociale medier, og har måske derfor allerede sat kryds i din kalender lørdag d. 10. juni på sportspladsen. Hvis ikke, så gør det nu, og gør dig rede.

TVÆRS er netop også et initiativ, der i sin tid opstod med den tanke, at et skrevet medie skulle samle byen. Dette blad er nummer 24 i rækken, og vi synes selv, at vi er lykkedes hver eneste gang med det at formidle et fællesskab for alle, og det er også de tilbagemeldinger, vi hører fra jer læsere. Og det er vi rigtigt glade for, for jeres opbakning betyder alt for os.

Hidtil har bladets økonomi været båret af især de annoncer, de erhvervsdrivende i byen tegner i bladet, samt indbetalinger fra de fire stiftende foreninger (skolen, kirken, idrætsforeningen og borgerforeningen), alt imens det har været ganske gratis for alle andre foreninger at få deres indlæg med. Sådan kan vi desværre ikke drive bladet længere; at det er gratis for alle andre, og der indbydes derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor nye muligheder for bladets økonomi vil blive foreslået og drøftet.

Vi håber, at interesserede vil møde op til denne drøftelse, og indtil da ønsker vi alle læsere og annoncører god læselyst og en dejlig sommer!


Lisbeth Kristensen,
Redaktør på TVÆRS