Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Forsidebillede

Tema om frivillighed

Tværs er hele tiden under udvikling, og med dette tredje nummer har vi valgt at begynde en række af temanumre. Baggrunden for denne beslutning er at målrette en del af indholdet, så omdrejningspunktet ikke kun er de medvirkende foreningers dagsorden.

Temaet for dette blad er frivillighed. At være frivillig vil sige, at man med sin frie vilje giver noget af sig selv til et fællesskab, der ligger uden for ens egen familie uden at få anden betaling end glæden ved at give til fællesskabet og selv blive en del af det. Kommunaldirektør i Skanderborg Kommune, Lisbeth Binderup skriver, at det frivillige arbejde minder os om, at vi er en del af et fællesskab.

Ifølge den Frivillige sociale indsats årsrapport fra 2010 er 43 % af Danmarks befolkning frivillige. Det svarer til 1,9 millioner danskere, der gør en særlig indsats over for andre mennesker uden at få en økonomisk gevinst ud af det. Af de 1,9 millioner danskere er ca. 18 % frivillige inden for social- og sundhedsområdet.

Dette forhold ses tydeligt i dette nummer af Tværs med de mange artikler om frivillighed, der primært ­refererer til idrætslivet i Stilling. Samtidig fortælles også om forældre, der frivilligt lægger en masse energi og kræfter i at skabe et økonomisk grundlag for tilblivelsen af Soffens koloni for alle 0.-3. klasser. Og endeligt skal nævnes de lokale ildsjæle, der retter deres frivillighed mod socialt udsatte grupper i både Danmark og udlandet. Det drejer sig om Kirkens Korshær, der i ord og billeder beretter om deres arbejde i butikken samt foreningerne Naya Jiwan og aibidji, der hjælper fattige og forældreløse børn i henholdsvis Indien, Armenien, Bulgarien og Georgien.

Fælles for alle artikler er, at oplevelsen af det liv og den glæde, der opstår gennem det frivillige arbejde, er alle anstrengelser og forhindringer værd. Således håber TVÆRS-redaktionen også, at vore anstrengelser med at skabe et flot og vedkommende blad er alle de frivillige anstrengelser værd.

Til juni bliver temaet Naturen omkring os. Billeder og færdige artikler eller historier sendes på mail til redaktøren senest 1. maj.

Rigtig god læselyst!

Lisbeth Kristensen, Redaktør på TVÆRS