Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Om bladet

Stilling/Gram på TVÆRS er et lokalblad for området Stilling/Gram.
Det Udkommer 4 gange årligt.

Oplag: 2100 stk.

Grafisk tilrettelægning og produktion: Skriftklog grafisk design

Tekstindlæg sendes som mail eller som tekstdokument, fx .doc eller .rtf.

Fotos sendes i .jpg-format og med beskrivelse af billedet fx navne på personer på billedet, hvornår billedet er taget og evt. hvem der har taget billedet.

Tekst og fotos sendes til: Redaktionen

Deadlines for kommende blade