Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Redaktionen

Redaktionen på Stilling/Gram på TVÆRS består af følgende folk:

Lisbeth Kristensen

Redaktør

Lisbeth Kristensen

tlf. 3036 2527

email

Uffe Jochumsen

Formand

Uffe Jochumsen

Mikkel Kristensen

Kasserer

Mikkel Kristensen

Heidi Olivarius

Bestyrelsesmedlem

Heidi Olivarius

Helle Olivarius Nielsen

Annonceansvarlig

Helle Olivarius Nielsen

Link: annoncer