Foreninger, klubber og skole

Redaktørens ledere

Redaktionen

Redaktionen på Stilling/Gram på TVÆRS består af følgende folk:

Lisbeth Kristensen

Redaktør

Lisbeth Kristensen

tlf. 3036 2527

email

Søren Gehrt

Formand

Søren Gehrt

Mikkel Kristensen

Kasserer

Mikkel Kristensen

Helle Olivarius Nielsen

Annonceansvarlig

Helle Olivarius Nielsen

Link: annoncer